Scroll to top
Na sklade

AKCIOVÝ SET! Aqueena Pro + Inštalácia

1624,00  1129,00 

+
-
Kategória:

Bežná cena tohto setu je 1624 eur. AqueenaPro vďaka jedinečnému päťstupňovému filtračnému systému na princípe reverznej osmózy zaisťuje čo najdokonalejšie čistenie vody a odstránenie všetkých nebezpečných kontaminantov. Voda z nej je čistá a zdravá. Plne automatizované, praktické zariadenie je najlepším a najekonomickejším zdrojom zdravej vody pre každodenné použitie doma i v kancelárii. Už nemusíte nosiť vodu v drahých a potenciálne škodlivých fľašiach.

Popis

KVALITNÁ, ČISTÁ VODA VŽDY K DISPOZÍCII

Spoločnosť Zepter International vyvinula najúčinnejší systém filtrácie vody na použitie v domácnostiach i kanceláriách. Zariadenie odstráni všetky nečistoty a škodlivé chemikálie, má medzinárodné certifikáty, prešlo najprísnejšou kontrolou akosti a náročnými testami v nezávislých laboratóriách. Päťstupňový filtračný systém AqueenaPro na princípe reverznej osmózy vám dodá vodu výnimočnej čistoty, bez chemikálií, ťažkých kovov, pevných častíc a ďalších znečisťujúcich látok. Jedine čistá voda je zdravá voda.

AQUEENAPRO – VÝHODY:
Kvalitná, čistá voda vždy k dispozícii;
Varte zdravšie a vychutnajte si lepšiu kávu alebo čaj;
Šetrí cenný čas, pretože nebudete musieť chodiť do obchodu pre balenú vodu;
Šetrí peniaze – už žiadna balená voda ani neúčinné filtračné zariadenie;
Vyššia výťažnosť (42%) v porovnaní s podobnými zariadeniami na trhu!
Certifikát Eco Design – nízka spotreba energie;

PÄŤSTUPŇOVÝ FILTRAČNÝ PROCES AQUEENAPRO:
Stupeň 1: 5-mikrónový PP filter účinne odstráni väčšie častice ako hrdzu a piesok, ale i ďalšie pevné nečistoty;
Stupeň 2: nasleduje granulovaný uhlíkový filter, ktorý z vody absorbuje voľný chlór, organické látky, pachy, zafarbujúce látky a iné nevhodné prímesy;
Stupeň 3: 1-mikronový PP filter odstráni menšie nečistoty, ako sú rozpustené pevné látky a koloidné častice;
Stupeň 4: membrána reverznej osmózy odfiltruje baktérie, vírusy, ťažké kovy, ako je olovo, kadmium, meď, ale i zvyšky pesticídov a dusíkaté zlúčeniny;
Stupeň 5: a nakoniec kokosový filter zlepší vôňu a upraví chuť vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

• KÓD VÝROBKU: WT-100
• NÁZOV VÝROBKU: AqueenaPro
• HMOTNOSŤ BRUTTO: [KG] • HMOTNOSŤ NETTO: [KG] • POUŽITIE: Zariadenie je určené predovšetkým na filtrovanie vody dodávanej do domácností a iných priestorov z mestských vodovodov. Na použitie v domácnostiach, kancelárskych budovách a pod.
• FARBA: Biela
• VÝROBCA: ZEPTER HOME ART. & SALES SERVICES AG, Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau – Switzerland
• FUNKCIE: Filtrácia vody
• POSTUP ČISTENIA: Reverzná osmóza
• PRÍKON: 25 W
• NAPÄTIE: Odpojiteľný napájací kabel – AC 100-240V, 50-60HZ
• FILTRE: Membrána reverznej osmózy (RO) 20 GPD (hlavný), uhlíkový filter, mechanické filtre, antibakteriálny filter
• PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA: Od 5 ̊C do 38 ̊C
• ÚČINNOSŤ: max. 378,5 l
• ROZMERY: 408 (š) x 265 (h) x 420 (v)
• OCHRANA: Detektor presakovania
• NÁDRŽ: Kapacita: 9,5 l, využiteľná kapacita: cca 6 litrov
• NÁDRŽKA – DOBA ČISTENIA VODY: cca 30 min
• PREVÁDZKOVÝ TLAK: 0,6 – 0,8 MPa
• OPTIMÁLNE PH PRIVÁDZANEJ VODY: 6-8 pH
• VHODNÝ TLAK PRIVÁDZANEJ VODY: 0.07-0.75 Mpa / 0.70-7.5 Bar
• VÝŤAŽNOSŤ VÝROBKU: 42%
• HODNOTE ROZPUSTENÝCH PEVNÝCH LÁTOK: ~ 20 ppm
• ČERPADLO: ÁNO
• AUTOMATICKÝ PREPLACHOVACÍ SYSTÉM: ÁNO – pred čistením vody a po ukončení čistiaceho procesu
• KALNOSŤ: <3 (NTU)
ZLOŽENIE • zariadenie AqueenaPro s filtrami • membrána RO v ochrannom obale – na inštaláciu • napájací zdroj • pokyny pre servis a inštaláciu • kohútik na pitnú vodu • odtienené vodovodné hadice • kryt odtoku • kľúč ku krytu membrány • priamy prívod vody • svorky na rýchlu inštaláciu – 2 kusy • inštalačná objímka kohútika
• FREKVENCIA VÝMENY FILTRA: Názov filtra – kód – termín výmeny počítaný od dátumu inštalácie: • 5-mikrónový PP filter WT-100-72 po 6 mesiacoch • aktívny uhlíkový filter WT-100-73 každých 6 mesiacov • kokosový filter WT-100-75 každých 12 mesiacov • membrána RO WT-100-15 každých 12 mesiacov. V tabuľke sú uvedené iba približne, odhadované lehoty na výmenu a nie záručné lehoty dielov. Pre dosiahnutie optimálnej filtrácie, môže byť potrebné meniť filtre v kratších intervaloch. Rýchlosť a kvalita filtrácie (výťažnosť vyčistenej vody) závisí najmä od tlaku, teploty a kvality privádzanej vody. Pri reverznej osmóze vždy odchádza prebytočná voda. U prístroja AqueenaPro je pomer 2:1. Zariadenie je navyše vybavené svetelnou a zvukovou signalizáciou upozorňujúcou na nutnosť údržby. Pokiaľ spotreba vody presiahne nastavenú normu, zariadenie bude signalizovať nutnosť údržby i mimo termíny uvedené vyššie.
• VYROBENÉ: Čína
• MONTÁŽ:  Inštalácia zariadenia: predajca zaisťuje inštaláciu ZADARMO. AqueenaPro je zariadenie na čistenie vody, určené k umiestneniu pod drezom. Inštaláciu prístroja, uvedenie do prevádzky, údržbu a opravy môže vykonávať iba autorizovaný servisný pracovník Zepter. Nepokúšajte sa opravovať AqueenaPro sami. Zavolajte servisného technika alebo servisné stredisko so žiadosťou o pomoc. Inštalácia neoriginálnych náhradných dielov a oprava neautorizovanými osobami môže viesť k neuznaniu reklamácie. Odporúčame, aby ste na miesto pre inštaláciu pripravili vopred: • Vzdialenosť medzi prípojným miestom a miestom, kde bude zariadenie inštalované, by nemala byť väčšia než 1,5 m. • Vzdialenosť od zdroja prívodnej vody by nemala byť väčšia než 3 m. • Vzdialenosť k miestu odtoku použitej vody by nemala byť väčšia než 3 m. • Rozmery miesta pre inštaláciu by mali zodpovedať rozmerom zariadenia AqueenaPro. Odporúčame umiestniť zariadenie v blízkosti drezu, aby prívodná i odtoková hadica zostali prístupné. * Poznámka: V závislosti na konkrétnom mieste inštalácie a technických možnostiach pripojenia k odpadovému potrubiu, býva niekedy potrebné vyvŕtať otvor napr. do pracovnej dosky kuchynskej linky. Všetky dodatočné práce spojené s prípravou miesta a infraštruktúry pre inštaláciu alebo pripojenia zariadenia (napr. vyvŕtanie otvorov do kameňa, mramoru alebo iných špeciálnych typov pracovných dosiek, úprava odpadového potrubia, inštalácia nezávislého prívodu vody, zaistenie potrebných prípojok a ventilov) zaisťuje zákazník sám a na svoje náklady. Zepter zabezpečí štandardnú základnú inštaláciu zariadenia na pripravené miesto a pripojenie k pripravenej infraštruktúre vyvŕtaním otvoru v bežnom type kuchynskej pracovnej dosky.
• OSVEDČENIE / VYHLÁSENIE: Zhoda CE pre elektrické zariadenie. Vyhlásenie o zhode so smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite. Vyhlásenie o zhode so smernicou 2006/95/ES o elektrických zariadeniach určených na používanie v určitých medziach napätia. Smernica 2002/95/ES (RoHS) o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektromagnetických zariadeniach. Vyhlásenie k smernici WEEE 2002/96/ES (odpad z elektrických a elektronických zariadení). Vyhlásenie o zhode s nariadením č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.
• ZÁRUKA: 3 roky + 1